Komunikat z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego BBI Development NFI

data aktualizacji