Komunikat z 87. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 września 2009 r.

data aktualizacji