Komunikat z 80. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 2 lipca 2009 r.

data aktualizacji