Komunikat z 79. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 czerwca 2009 r.

data aktualizacji