Komunikat z 74. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 kwietnia 2009 r.

data aktualizacji