Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Gastel Żurawie

data aktualizacji

13 grudnia 2010 r.

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Gastel Żurawie SA w związku z zamiarem dopuszczenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym (oferującym jest Millenium Dom Maklerski i Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Securities).