Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych Izostalu i Wadexu

Data aktualizacji:

8 grudnia 2010 r.

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekty emisyjne sporządzone przez:

• Izostal  SA w związku z ofertą publiczną akcji serii K oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz praw do akcji serii K (oferującym jest Dom Maklerski BDM),

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Wadex SA w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A2, B, C (oferującym jest Dom Maklerski BDM).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych Izostalu i Wadexu

plik .pdf, 73,3kB
Pobierz