Komunikat z 69. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 lutego 2009 r.

data aktualizacji