Komunikat z dnia 26 lutego 2009 r. ze spotkania kierownictwa UKNF z prezesami banków działających w Polsce

data aktualizacji