Rynek kapitałowy - Komisja Nadzoru Finansowego

Dane statystyczne

Dane kwartalne domów maklerskich IVQ 2010-IVQ 2015

Data aktualizacji:

Dane kwartelne publikowane są w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca po okresie, którego dotyczą i zawierają:

- zagregowany poziom kapitałów nadzorowanych i wymogu kapitałowego,
- zagregowaną wartość aktywów klientów domów maklerskich,
- zagregowaną wartość aktywów,
- zagregowaną wartość zobowiązań i kapitałów własnych,
- zagregowane przychody i koszty. 


Rok 2015


XLS icon-WLASCIWA IV kw. 2015 r.
XLS icon-WLASCIWA III kw. 2015 r.
XLS icon-WLASCIWA II kw. 2015 r.
XLS icon-WLASCIWA I kw. 2015 r.


Rok 2014

XLS icon-WLASCIWA 
IV kw. 2014 r.
XLS icon-WLASCIWA III kw. 2014 r.
XLS icon-WLASCIWA II kw. 2014 r.
XLS icon-WLASCIWA I kw. 2014 r.


Rok 2013


XLS icon-WLASCIWA IV kw. 2013 r.
XLS icon-WLASCIWA III kw. 2013 r.
XLS icon-WLASCIWA II kw. 2013 r.
XLS icon-WLASCIWA I kw. 2013 r.


Rok 2012


XLS icon-WLASCIWA 
IV kw. 2012 r.
XLS icon-WLASCIWA III kw. 2012 r.
XLS icon-WLASCIWA II kw. 2012 r.
XLS icon-WLASCIWA I kw. 2012 r.


Rok 2011

XLS icon-WLASCIWA IV kw. 2011 r.
XLS icon-WLASCIWA III kw. 2011 r.
XLS icon-WLASCIWA II kw. 2011 r.
XLS icon-WLASCIWA I kw. 2011 r.


Rok 2010

XLS icon-WLASCIWA IV kw. 2010 r.